Σοφιαλίδης Απόστολος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
411
Τηλέφωνο: 
2310 996558
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 14:00-15:00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 535/5-6-08 τΓ