Στεργίου Άγγελος

Καθηγητής
Γραφείο: 
402
Τηλέφωνο: 
2310 996535
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα και Τετάρτη 10.00-12.00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΦΕΚ 131/11-5-06 τΝΠΔΔ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: