Βαλτούδης Αναστάσιος

Καθηγητής
Γραφείο: 
403
Τηλέφωνο: 
2310 996460
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 14.30-16.30
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 673/24-4-2019 τ. Γ΄

Βιογραφικό Σημείωμα: