Ζερβογιάννη Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
214
Τηλέφωνο: 
2310 991175
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 14.00-16.00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1410/23-8-2019 τ. Γ΄

Βιογραφικό Σημείωμα: