Μπεχλιβάνης Αχιλλέας

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
407
Τηλέφωνο: 
2310 996613
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1496/23-12-2013 τΓ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: