Δεσποτίδου Άννα

Λέκτορας
Γραφείο: 
407
Τηλέφωνο: 
2310 991174
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 14:00–15:00 Παρασκευή 14:00–15:00
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1254/31-12-2010 τΓ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: