Ελευθεριάδης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
407
Τηλέφωνο: 
2310 999622
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 16:00 -18:00
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 647/4-7-2012 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: