Φρέρης Αναστάσιος- Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
407
Τηλέφωνο: 
2310 996605
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 232/12-3-08 τΓ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: