Γιοβαννόπουλος Ρήγας

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
407
Τηλέφωνο: 
2310 997372
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 16:00–17:00
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 134/5-6-2013 τ. Α'

 

Βιογραφικό Σημείωμα: