Παπαδοπούλου Ανθούλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
407
Τηλέφωνο: 
2310 996540
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 14:00-15:00
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ  247/24-3-15 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: