Ψυχομάνης Σπυρίδων

Καθηγητής
Γραφείο: 
414
Τηλέφωνο: 
2310 996554
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 10:00–12:00
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 424/28-6-07 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: