Τέλλης Νικόλαος

Καθηγητής
Γραφείο: 
407
Τηλέφωνο: 
2310 996653
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1034/7-11-08 τΓ