Τζίβα Ευμορφία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
407
Τηλέφωνο: 
2310 996618
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 12:00–14:00 & Τετάρτη 12:00-13:00
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,  ΦΕΚ 247/24.3.2015 τΓ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: