Αρχιμανδρίτου Μαρία

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
205
Τηλέφωνο: 
2310 996424
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 16:00-18:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ, ΦΕΚ 838/06-06-2020 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: