Αρχιμανδρίτου Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
205
Τηλέφωνο: 
2310 996424
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 16:00-18:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ, ΦΕΚ 812/14-08-2015 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: