Μπιτζιλέκης Νικόλαος

Καθηγητής
Γραφείο: 
210
Τηλέφωνο: 
2310 996476
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 18:00-19:00 Πέμπτη 10:00-11:10
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 139/2-6-00 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: