Χατζηκώστας Κωνσταντίνος

Λέκτορας
Γραφείο: 
411
Τηλέφωνο: 
2310 996491
Ώρες συνεργασίας: 
Παρασκευή 13:00-15:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1305/1-8-2019 τ. Γ΄

Βιογραφικό Σημείωμα: