Καϊάφα-Γκμπάντι Mαρία

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
205
Τηλέφωνο: 
2310 996497
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 9:00-10:00 Τετάρτη 18:00-19:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 81/16-5-96 τΝΠΔΔ