Καλφέλης Γρηγόρης

Καθηγητής
Γραφείο: 
411
Τηλέφωνο: 
2310 996487
Ώρες συνεργασίας: 
Παρασκευή 13:00-14:30
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 221/11-9-00 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: