Μαργαρίτης Λάμπρος

Καθηγητής
Γραφείο: 
205
Τηλέφωνο: 
2310 996493
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 16:00-17:00 Παρασκευή 16:00-17:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 4/16-1-92 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: