Νούσκαλης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
205
Τηλέφωνο: 
2310 996642
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 20:00-21:00 Παρασκευή 20:00-21:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 2020/29-10-2019 τ. Γ΄

Βιογραφικό Σημείωμα: