Νούσκαλης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
205
Τηλέφωνο: 
2310 996642
Ώρες συνεργασίας: 
Wednesday 20:00-21:00 Thursday 17:00-18:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 49/28-1-16 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: