Παπαδαμάκης Αδαμ

Καθηγητής
Γραφείο: 
210
Τηλέφωνο: 
2310 996475
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 17:00-19:00 Παρασκευή 13:00-15:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 157/23-6-00 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: