Παπακυριάκου Θεόδωρος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
205
Τηλέφωνο: 
2310 991394
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 15.00-17.00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1497/29-8-2019 τ.Γ΄

Βιογραφικό Σημείωμα: