Παπακυριάκου Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
205
Τηλέφωνο: 
2310 991394
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 14.00-16.00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 236/16-4-07 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: