Πιτσελά Αγγελική

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
210
Τηλέφωνο: 
2310 996472
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 16:00-17:00 Τετάρτη 16:00-17:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ, ΦΕΚ 1342/8-8-19 τ Γ'

Βιογραφικό Σημείωμα: