Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
205, Κοσμητεία γραφείο 318
Τηλέφωνο: 
2310 996496
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 10:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 170/10-10-95 τΝΠΔΔ