Παπαδάτου Δάφνη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 996594
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 17:30-19.00 Πέμπτη 11:00-13:00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , ΦΕΚ  599/26-6-08 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: