Παπαδάτου Δάφνη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 996594
Ώρες συνεργασίας: 
Βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , ΦΕΚ  599/26-6-08 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: