Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 991329
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 18.00-19.00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ  Γ 694/19.6.2018

Βιογραφικό Σημείωμα: