Τάκης Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
213
Τηλέφωνο: 
2310 996505
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 10:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΕΚ 1252/31-12-2010 τΓ