Τσαούση Ασπασία

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
213
Τηλέφωνο: 
2310 996528
Ώρες συνεργασίας: 
Tετάρτη 16:00-18:00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΕΚ 1293/31-12-2010 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: