Τσαούση Ασπασία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
213
Τηλέφωνο: 
2310 996528
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 12:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΕΚ 1216/16-7-2019 τ. Γ'

Βιογραφικό Σημείωμα: