Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου Σοφία

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 996500
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 12.00-14.00 Τετάρτη 12.00-14.00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΕΚ  1040/10-11-08 τΓ