Γκιζάρη-Ξανθοπούλου Άννα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
414
Τηλέφωνο: 
2310 996481
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 12:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΦΕΚ 1493/31-10-14 τ. Γ'

Βιογραφικό Σημείωμα: