Γκλαβίνης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
406
Τηλέφωνο: 
2310 996611
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 10:00-12:00 Τρίτη 10:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ  805/1-10-09 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: