Γκλαβίνης Παναγιώτης

Καθηγητής
Γραφείο: 
406
Τηλέφωνο: 
2310 996611
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 10:00-12:00 Πέμπτη 10:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ  1497/29-8-19 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: