Καρακωστάνογλου Βενιαμίν

Λέκτορας
Γραφείο: 
406
Τηλέφωνο: 
2310 996509
Ώρες συνεργασίας: 
Βρίσκεται σε άδεια λόγω αιρετής θέσης
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 204/8-12-99  τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: