Κούρτης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
406
Τηλέφωνο: 
2310 996665
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 11:00-12:00 Τετάρτη 12:00-13:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 273/23-3-2016, τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: