Κτενίδης Ιωσήφ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
406
Τηλέφωνο: 
2310 996421
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 11:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΦΕΚ  1034/7-11-08 Τγ/ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 442/18-4-2013 ΤΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: