Λέντζης Δημοσθένης

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
414
Τηλέφωνο: 
2310 996541
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 16:00-18:00 Πέμπτη 12:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΕΚ 131/14-2-2108 τ. Γ'.

Βιογραφικό Σημείωμα: