Σαχπεκίδου Ευγενία

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
406
Τηλέφωνο: 
2310 996597
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 11:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΦΕΚ 277/23-11-00 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: