Στεφανίδης Ιωάννης

Καθηγητής
Γραφείο: 
412
Τηλέφωνο: 
2310 996488
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 12:00-14:00 Πέμπτη 10:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΕΚ  305/4-5-2009 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: