Γώγος Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 997170
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 14:00-15:00 Τετάρτη 13:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1123/9-11-2017 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: