Καμτσίδου Ιφιγένεια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 996480
Ώρες συνεργασίας: 
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.24 ΠΑΡ.5 ΕΔ.3 Ν.4009/2011, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1034/25-9-2012 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: