Καμτσίδου Ιφιγένεια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 996480
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 12:00-13:00 Πέμπτη 14:00-15:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1034/25-9-2012 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: