Κουτούπα Ευαγγελία

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 996486
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 13:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 281/18-12-02 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: