Μαντζούφας Παναγιώτης

Καθηγητής
Γραφείο: 
111
Τηλέφωνο: 
2310 997063
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 12:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1943/22-10-19 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: