Μαντζούφας Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
111
Τηλέφωνο: 
2310 997063
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 13:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 443/19-05-15 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: