Πικραμένος Μιχάλης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 996544
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 13:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 948/27.8.2018 τ. Γ'

Βιογραφικό Σημείωμα: