Πικραμένος Μιχάλης

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 996544
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 13:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 325/15-3-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: