Πρεβεδούρου Ευγενία

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 997189
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 8:30-10:00 Τρίτη 10:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 325/15-3-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: