Σαββαΐδου Αικατερίνη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 997139
Ώρες συνεργασίας: 
Παρασκευή 14:00-15:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ  1123/9-11-2017 τ. Γ΄              

Βιογραφικό Σημείωμα: