Σαββαΐδου Αικατερίνη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 997139
Ώρες συνεργασίας: 
Παρασκευή 14:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1496/23-12-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: