Χρυσόγονος Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 996570
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 13:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 206/27-8-03 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: