ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξετάσεις στο μάθημα Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Ιδιωτικών Διαφορών

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

 

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις στο μάθημα επιλογής "Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης ιδιωτικών διαφορών" θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα τη Δευτέρα, 28.9.2020, και ώρα 17.00΄, προφορικά και διαδικτυακά στο πρόγραμμα Skype for Business, στο κάτωθι link:

http://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/parvanit/OP4VMBIY.

 

Εξετάσεις στην Πολιτική Δικονομία Γ.Μ.Α. τμήμα Α΄ (Α-Κα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι – ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

[1ο ΤΜΗΜΑ: Α - Κα]

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι διαδικτυακές («εξ αποστάσεως») εξετάσεις στο μάθημα «Πολιτική Δικονομία - Γενικό Μέρος - Απόδειξη» της περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για το 1ο Τμήμα (Α - Κα) θα διεξαχθούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 20320 από ώρα 15.15΄ μέχρι ώρα 17.15΄ και θα είναι γραπτές.

 

Εξετάσεις για όλα τα τμήματα στο Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση για το μάθημα «ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/9/2020, ώρα 11.15 με διάρκεια εξέτασης 45 λεπτά στο e-learning (https://elearning.auth.gr).

Η είσοδός σας πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Εξετάσεις στα Σύγχρονα θέματα Εργατικού Δικαίου

Ανακοινώνεται στους /στις φοιτητές/τριες που ΔΕΝ έχουν παραδώσει εργασία στο μάθημα ΕΛΕ «Σύγχρονα θέματα  Εργατικού Δικαίου-Επισφαλείς εργασιακές σχέσεις»  και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά ότι η εξ αποστάσεως προφορική εξέταση του μαθήματος θα λάβει χώρα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17.00. Η εξεταστέα ύλη βρίσκεται στο e learning.

Εξετάσεις στο Οικογενειακό Δίκαιο τμήμα Β΄(Κε-Πα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η εξέταση του μαθήματος «Οικογενειακό Δίκαιο» για το Β΄ Τμήμα (Κε - Πα) με διδάσκοντα τον Επ. Καθηγητή Ε. Ρίζο θα γίνει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020με ώρα έναρξης 15:15. Η εξέταση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος (e-learning) που χρησιμοποιείται για το Β΄Τμήμα («Οικογενειακό Δίκαιο (Ρίζος)»), στην ενότητα: «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (Β΄ ΤΜΗΜΑ)». Η εξέταση θα διαρκέσει μία (1) ώρα και θα αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμ. Α (Α-Κα) Ε. Ποδηματά

Νομική Σχολή ΑΠΘ

Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Τμ. Α (Α-Κα)

Ανακοινώνεται ότι η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Τμήμα Α (Α-Κα - Καθηγήτρια Ε. Ποδηματά) της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ορισμούς της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου ΑΠΘ με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ.

Ιδιωτικό ΔίκαιοΤουρισμού (ΕΛΕ56) γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση (Σεπτ 2020)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν Ο Μ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λέκτορας Απόστολος Δ. Τασίκας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σελίδες