ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

EΞΕΤΑΣΕΙΣ__στο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΕΣΔΑ και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη"__ΙΟΥΝ 2020-21

Η εξέταση του διακλαδικού σεμιναρίου

"ΕΣΔΑ και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη"

Ανακοίνωση Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Εμβόλιμη

Ανακοινώνεται ότι η εξ αποστάσεως προφορική εξέταση του μαθήματος «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο» της εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 θα λάβει χώρα την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.30. Ο/η εξεταζόμενος/η θα πρέπει να εισέλθει στο παρακάτω αναφερόμενο διαδικτυακό δωμάτιο με τον ιδρυματικό λογαριασμό του/της, να έχει κατάλληλο εξοπλισμό κάμερας και μικροφώνου καθώς και διαθέσιμη προς επίδειξη την ακαδημαϊκή του/της ταυτότητα. Η εξέταση θα λάβει χώρα με το σύστημα τηλεδιάσκεψης Zoom στο διαδικτυακό δωμάτιο με link :

Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση Έμβολιμη τμήμα Β΄(Κε-Πα)

Νομική Σχολή ΑΠΘ

Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

«ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ»  Τμ. Β (Κε-Πα)

Εμβόλιμη Εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ανακοίνωση εξετάσεων στο Εμπράγματο Δίκαιο της Εμβόλιμης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Εμβόλιμη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021

Εμπράγματο Δίκαιο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εξετάσεις στο Δίκαιο Κτηματολογίου Οριζόντια-Κάθετη Ιδιοκτησία ΕΛΕ2 & ΠΕ2 Έμβόλιμη

Εξετάσεις του μαθήματος Δίκαιο Κτηματολογίου, Οριζόντια-Κάθετη Ιδιοκτησία (ΕΛΕ2 & ΠΕ2 εμβόλιμη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα ΕΛΕ2 «Δίκαιο Κτηματολογίου, Οριζόντια-Κάθετη Ιδιοκτησία» καθώς και στους φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις του ίδιου μαθήματος ως ΠΕ2 στην εμβόλιμη εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2021 ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο προφορικά στις 2, 5, 14, 15 και 17 Ιουλίου 2021.

 

Ανακοίνωση για το Δίκαιο Ιατρικής Ευθύνης

ΔΙΚΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Για όσους έχουν το βιβλίο "Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης" η ύλη για το τμήμα της αστικής ευθύνης περιέχεται στις σελίδες 1-6, 18-22, 34-103, 111-121. ΔΕΝ απαιτείται να ξέρετε λεπτομέρειες, αλλά να έχετε μια συνολική εικόνα των ζητημάτων.

Καθηγήτρια Κατερίνα Φουντεδάκη

Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων Εμβόλιμης Εξεταστικής Ένδικα Μέσα Αναγκαστική Εκτέλεση τμήμα Α΄(Α-Κα)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Καθηγ. Χαρ. Απαλαγάκη

Θέμα, εμβόλιμη εξεταστική Ιουνίου 2021 στο μάθημα ένδικα μέσα Αναγκαστική Εκτέλεση,

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις (εμβόλιμη εξεταστική Ιούνιος 21) για το μάθημα ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ –ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ότι το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων έχει ως εξής (διευκρινίζεται ότι η ανακοίνωση γίνεται με βάση τον αριθμό μητρώου)

 

Σελίδες