ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος της Διοικητικής Δικονομίαςμέσω Zoom

Ανακοινώνεται ότι για τη συμμετοχή στην εξέταση της Διοικητικής Δικονομίας θα πρέπει πριν την έναρξη της και συγκεκριμένα στις 10:40 της 23.09.2020 να συνδεθείτε στην υπηρεσία τηλεδιάσκεψης του Zoom για έλεγχο ταυτοπροσωπίας και επιτήρηση, μέσω των εξής συνδέσμων: - Για το Α' Τμήμα (Α-Κα): https://authgr.zoom.us/j/96653798689 // Meeting ID: 96653798689 - Για το Β' Τμήμα (Κε-Πα): https://authgr.zoom.us/j/91839209221 // Meeting ID: 91839209221 - Για το Γ' Τμήμα (Πε-Ω):

γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση για το μάθημα «Δικαστικός έλεγχος του νόμου (Συνταγματικό δικονομικό δίκαιο)» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21/9/2020 και ώρα 19:45 έως 21:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση για το μάθημα «Δικαστικός έλεγχος του νόμου (Συνταγματικό δικονομικό δίκαιο)» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21/9/2020 και ώρα 19:45 έως 21:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξέταση γραπτή για το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας στις 23.09.2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://elearning.auth.gr/.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Tο μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας (Υ 25) θα εξεταστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, γραπτά στις 23.09.2020 και ώρα 11.15-13.15 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://elearning.auth.gr/. Προς περαιτέρω διευκόλυνση σας ακολουθούν ορισμένες οδηγίες: Σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης: Όσοι είστε εγγεγραμμένοι μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες: 1. Θα αναζητήσετε τη σελίδα του μαθήματος με τίτλο: "Διοικητική Δικονομία (εξετάσεις 2020)" 2. Στη συνέχεια θα αναζητήσετε την ενότητα: "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020". 3.

Εξεταση του μαθηματος των Συνταγματικών Ελευθερίων γραπτά στις 18.09.2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://elearning.auth.gr/.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το μάθημα των Συνταγματικών Ελευθεριών (Υ 18) θα εξεταστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, γραπτά στις 18.09.2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://elearning.auth.gr/. Προς περαιτέρω διευκόλυνση σας ακολουθούν ορισμένες οδηγίες: Σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης: Όσοι είστε εγγεγραμμένοι μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες: 1. Θα αναζητήσετε τη σελίδα του μαθήματος με τίτλο: "Συνταγματικές Ελευθερίες (εξετάσεις 2020)" 2. Στη συνέχεια θα αναζητήσετε την ενότητα: "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020". 3.

Επιτήρηση μέσω ΖΟΟΜ στο μάθημα της Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

 

                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραπτή εξέταση εξ αποστάσεως για το μάθημα Δημοσιονομικό Δίκαιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Καθηγ.Α. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ Η γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση για το μάθημα «Δημοσιονομικό Δίκαιο» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/9/2020 και ώρα 19:15 – 20:15 με διάρκεια εξέτασης 60 λεπτών στην πλατφόρμα elearning (https://elearning.auth.gr) με επιτήρηση μέσω ZOOM. Η είσοδός σας πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Εξέταση μέσω https://elearning.auth.gr/.για το μάθημα Υπαλληλικό Δίκαιο -Δίκαιο της Παιδείας με τον κ. Παυλόπουλο

Ανακοίνωση: Το μάθημα του Υπαλληλικού Δικαίου-Δικαίου Παιδείας (ΠΕ 7//ΕΛΕ 47) θα εξεταστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, ώρα 19.15-21.15, γραπτά στις 15.09.2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://elearning.auth.gr/. Προς περαιτέρω διευκόλυνση σας ακολουθούν ορισμένες οδηγίες: Σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης: Όσοι είστε εγγεγραμμένοι μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες: 1. Θα αναζητήσετε τη σελίδα του μαθήματος με τίτλο: "Υπαλληλικό Δίκαιο-Δίκαιο Παιδείας" 2. Στη συνέχεια θα αναζητήσετε την ενότητα: "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020".

Σελίδες