Ανακοινώσεις Τμήματος

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικά με την εκλογή εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής

ΣΧΕΔΙΟ προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται το ΣΧΕΔΙΟ προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020  από τις :

                       1-9-2020 έως 30-9-2020

Θα ακολουθήσει το οριστικό πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 (με όλα τα επιλογής μαθήματα) καθώς και ο ακριβής τρόπος εξέτασης στα μαθήματα.
Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της Σχολής.

                                                    Από τη Γραμματεία Νομικής Σχολής

Ανακήρυξη υποψήφιας για την εκλογή Διευθύντριας του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Ανακήρυξη υποψήφιου για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Ανακήρυξη υποψήφιου για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Ανακήρυξη υποψήφιου για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Ανακήρυξη υποψήφιας για την εκλογή Διευθύντριας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Ανακήρυξη υποψήφιου για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σελίδες