Προπτυχιακά Μαθήματα 2015-2016

Προπτυχιακά μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες ECTS Εξάμηνο
ΕΛΕ 23 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ…) Απαλαγάκη Χαρίκλεια 4.00 Ζ
ΕΛΕ 23 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ…) Απαλαγάκη Χαρίκλεια , Μακρίδου Καλλιόπη 4.00 Ζ
ΕΛΕ 29 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Βασιλακάκης Ευάγγελος 4.00 Ζ
ΕΛΕ 29 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Βασιλακάκης Ευάγγελος 4.00 Ζ
ΕΛΕ 3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Απαλαγάκη Χαρίκλεια 4.00 Ζ
ΕΛΕ 3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Πίψου Λήδα-Μαρία 4.00 Η
ΕΛΕ 3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Πίψου Λήδα-Μαρία 4.00 Η
ΕΛΕ 30 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης 4.00 Ζ
ΕΛΕ 30 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης 4.00 Ζ
ΕΛΕ 31 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Κούρτης Βασίλειος 4.00 Ζ
ΕΛΕ 31 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Κούρτης Βασίλειος 4.00 Ζ
ΕΛΕ 32 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης 4.00 Ζ
ΕΛΕ 32 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης 4.00 Ζ
ΕΛΕ 32 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης 4.00 Ζ
ΕΛΕ 34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS Ζερβογιάννη Ελένη 4.00 Ζ
ΕΛΕ 34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS Βαλτούδης Αναστάσιος, Ζερβογιάννη Ελένη 4.00 Ζ
ΕΛΕ 37 INTERNATIONAL TRADE LAW Γκλαβίνης Παναγιώτης 4.00 Ζ
ΕΛΕ 37 INTERNATIONAL TRADE LAW Γκλαβίνης Παναγιώτης 4.00 Ζ
ΕΛΕ 4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Απαλαγάκη Χαρίκλεια , Μακρίδου Καλλιόπη 4.00 Η
ΕΛΕ 4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μακρίδου Καλλιόπη 4.00 Η
ΕΛΕ 4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σοφιαλίδης Απόστολος 4.00 Ζ
ΕΛΕ 5 ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στεργίου Άγγελος 4.00 Ζ
ΕΛΕ 5 ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στεργίου Άγγελος 4.00 Η
ΕΛΕ 5 ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στεργίου Άγγελος 4.00 Η
ΕΛΕ 56 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4.00 Η
ΕΛΕ 56 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κουτσουράδης Αχιλλέας 4.00 Η
ΕΛΕ 56 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4.00 Η
ΕΛΕ 57 ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Διαμαντόπουλος Γεώργιος 4.00 Η
ΕΛΕ 57 ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Διαμαντόπουλος Γεώργιος 4.00 Η
ΕΛΕ 57 ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Διαμαντόπουλος Γεώργιος 4.00 Η
ΕΛΕ 58 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σιδέρης Δημήτριος 4.00 Η
ΕΛΕ 59 ΔΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στεργίου Άγγελος 4.00 Η
ΕΛΕ 59 ΔΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στεργίου Άγγελος 4.00 Η
ΕΛΕ 59 ΔΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στεργίου Άγγελος 4.00 Η
ΕΛΕ 68 INTERNATIONAL LITIGATION Μακρίδου Καλλιόπη, Πίψου Λήδα-Μαρία 4.00 Η
ΕΛΕ 68 INTERNATIONAL LITIGATION Απαλαγάκη Χαρίκλεια 4.00 Η
ΕΛΕ 68 INTERNATIONAL LITIGATION Μακρίδου Καλλιόπη, Απαλαγάκη Χαρίκλεια 4.00 Η
ΕΛΕ10 ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αρχιμανδρίτου Μαρία 4.00 Ζ
ΕΛΕ10 ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αρχιμανδρίτου Μαρία 4.00 Ζ
ΕΛΕ11 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (JEAN MONNET) Γιοβαννόπουλος Ρήγας 4.00 Η
ΕΛΕ11 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (JEAN MONNET) Γιοβαννόπουλος Ρήγας 4.00 Ζ
ΕΛΕ12 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ψυχομάνης Σπυρίδων 4.00 Η
ΕΛΕ12 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Φρέρης Αναστάσιος- Ιωάννης, Ψυχομάνης Σπυρίδων 4.00 Ζ
ΕΛΕ13 ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μπεχλιβάνης Αχιλλέας 4.00 Η
ΕΛΕ13 ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μπεχλιβάνης Αχιλλέας 4.00 Ζ
ΕΛΕ14 ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Φρέρης Αναστάσιος- Ιωάννης, Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ουρανία 4.00 Ζ
ΕΛΕ14 ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μπεχλιβάνης Αχιλλέας 4.00 Η
ΕΛΕ14 ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μπεχλιβάνης Αχιλλέας 4.00 Η
ΕΛΕ15 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4.00 Η
ΕΛΕ19 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Λέντζης Δημοσθένης, Σαχπεκίδου Ευγενία 4.00 Ζ

Σελίδες