Προπτυχιακά Μαθήματα 2015-2016

Προπτυχιακά μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες ECTS Εξάμηνο
ΕΛΕ77 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN PRIVATRECHTS Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 4.00 Η
ΕΛΕ77 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN PRIVATRECHTS Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 4.00 Η
ΕΛΕ78 RHETORIQUE JURIDIQUE DE L' ANTIQUITE Βλάχος Κωνσταντίνος 4.00 Η
ΕΛΕ78 RHETORIQUE JURIDIQUE DE L' ANTIQUITE Βλάχος Κωνσταντίνος 4.00 Η
ΕΛΕ79 DROIT EUROPEEN ET COMPARE DE LA NON DISCRIMINATION Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα 4.00 Η
ΕΛΕ79 DROIT EUROPEEN ET COMPARE DE LA NON DISCRIMINATION Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα 4.00 Η
ΕΛΕ8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Νούσκαλης Γεώργιος 4.00 Ζ
ΕΛΕ8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 4.00 Ζ
ΕΛΕ80 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Σταμάτης Κωνσταντίνος 4.00 Η
ΕΛΕ80 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Σταμάτης Κωνσταντίνος 4.00 Η
ΕΛΕ81 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ζαχαριάδης Aθανάσιος, Μαργαρίτης Λάμπρος, Παπαδαμάκης Αδαμ, Καλφέλης Γρηγόρης 4.00 Η
ΕΛΕ81 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ζαχαριάδης Aθανάσιος, Μαργαρίτης Λάμπρος, Παπαδαμάκης Αδαμ, Καλφέλης Γρηγόρης 4.00 Η
ΕΛΕ82 INTERNATIONAL SALES CONTRACTS Βαλτούδης Αναστάσιος 4.00 Η
ΕΛΕ82 INTERNATIONAL SALES CONTRACTS Βαλτούδης Αναστάσιος 4.00 Η
ΕΛΕ9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ζαχαριάδης Aθανάσιος, Καϊάφα-Γκμπάντι Mαρία 4.00 Ζ
ΕΛΕ9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ζαχαριάδης Aθανάσιος, Καϊάφα-Γκμπάντι Mαρία 4.00 Ζ
ΕΡ017 MARITIME LAW Δεσποτίδου Άννα 5.00
ΠΕ 1 ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αρχανιωτάκης Γεώργιος 4.00 ΣΤ
ΠΕ 1 ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Κοσμίδης Τιμολέων 4.00 Ζ
ΠΕ 26 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα, Κώνστα Άννα Μαρία 4.00 ΣΤ
ΠΕ 26 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα, Κώνστα Άννα Μαρία 4.00 Η
ΠΕ 27 ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γκλαβίνης Παναγιώτης 4.00 Η
ΠΕ 27 ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γκλαβίνης Παναγιώτης 4.00 Η
ΠΕ 27 ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γκλαβίνης Παναγιώτης 4.00 Η
ΠΕ 3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Διαμαντόπουλος Γεώργιος 4.00 Ζ
ΠΕ 3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Πίψου Λήδα-Μαρία 4.00 ΣΤ
ΠΕ 4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μακρίδου Καλλιόπη, Πίψου Λήδα-Μαρία 4.00 ΣΤ
ΠΕ 4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Απαλαγάκη Χαρίκλεια 4.00 Ζ
ΠΕ 5 ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στεργίου Άγγελος 4.00 ΣΤ
ΠΕ 5 ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στεργίου Άγγελος 4.00 Ζ
ΠΕ10 ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4.00 Ε
ΠΕ10 ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μαντζούφας Παναγιώτης 4.00 Ζ
ΠΕ11 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τσαούση Ασπασία 4.00 Β
ΠΕ11 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ιντζεσίλογλου Νικόλαος, Τσαούση Ασπασία 4.00 Ζ
ΠΕ11 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τσαούση Ασπασία 4.00 Β
ΠΕ12 ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιγγλεζάκης Iωάννης 4.00 Ζ
ΠΕ12 ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιγγλεζάκης Iωάννης 4.00 Β
ΠΕ13 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Κυριαζόπουλος Κυριάκος, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 4.00 Β
ΠΕ13 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Κυριαζόπουλος Κυριάκος, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 4.00 Β
ΠΕ13 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Κυριαζόπουλος Κυριάκος, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 4.00 Ζ
ΠΕ14 ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 4.00 Β
ΠΕ14 ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.00 Ζ
ΠΕ15 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου Σοφία 4.00 Β
ΠΕ15 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ Παπαδάτου Δάφνη, Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου Σοφία 4.00 Ζ
ΠΕ16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Παπακυριάκου Θεόδωρος 4.00 Η
ΠΕ16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Παπακυριάκου Θεόδωρος 4.00 Η
ΠΕ16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Παπακυριάκου Θεόδωρος, Πιτσελά Αγγελική 4.00 Η
ΠΕ17 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΚ) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος 4.00 Η
ΠΕ17 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΚ) Νούσκαλης Γεώργιος 4.00 Η
ΠΕ17 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΚ) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος 4.00 Η

Σελίδες